top of page
Voor wie
Kern-trainingen voor wie zoekende is naar een gedragsverandering in:

 

1. Professionele ontwikkeling

 

  • Onderwijs

Directie en leerkrachten, leerkrachten in opleiding, leerlingbegeleiders
Training om je eigen veerkracht te houden in de intensiteit van het klasgebeuren. Focus houden en waardigheid ontwikkelen worden op een heel concrete manier geoefend.
Zo leer je efficiënt conflicten oplossen, verbindend communiceren.
Zo leer je omgaan met onaangename gevoelens en afstand nemen van onaangename gedachten. Zo blijf je echt weten waarom je in interactie wilt staan met leerlingen. Hierbij wordt telkens het zeer eenvoudige ABC-model gehanteerd.

Visiebepaling met daaraan aangepaste uitwerking van richtlijnen, acties, doelstellingen m.b.t. vakkenintegratie, leerlingen- en leerkrachtenbegeleiding.

Leerlingen
Een nieuwe integratiemethode van sociaal emotioneel leren met intellectueel leren.
Een training waarbij je je leerlingen een systeem van zelfregulatie aanbiedt. Dit is de basis voor een gunstig leerrendement. Een methode waarbij je leerlingen verantwoordelijkheid geeft.

Opleiding voor leerlingen om medeleerlingen te leren omgaan met hun behoeften.

Ouders
Training om je kind een stressbestendige opvoeding te geven.
Hoe oefen je dit samen met je kind?
Hoe zorg je ervoor dat je je energie houdt in blok- en examentijden?

Waar begint en eindigt jouw verantwoordelijkheid in heel het schoolgebeuren van je kind?

  • Medici

Medici, paramedici, therapeuten, coachen en opvoeders

Maak gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde methode!

De zelfregularisatie technieken en technologieën zorgen ervoor dat je cliënt snel in een nieuw psychologisch evenwicht komt. Dit heeft dan weer gevolgen op gedrag en gevoelens.

  • Leidinggevenden en werknemers

Je krijgt een 'toolbox' om een veel grotere weerbaarheid in stresssituaties in jezelf en bij je werknemers te laten ontstaan. Hierdoor wordt burn-out vermeden, ontstaat er een grotere creativiteit, een sterke intuïtieve wijsheid, een adequaat handelen in het hier en nu.

2. Persoonlijke ontwikkeling:

    Het samengaan, de acceptatie van de universele wegen en je eigen authentieke traject.

Individuen
Vat de essentie van de problematiek, voer een concreet en nieuw gedragsmodel in je leven in en merk de gevolgen.

Koppels
Sta in heartfulness in je relaties!
Je relatie weerspiegelt immers steeds de band tussen je emotionele en je cognitieve brein. Leer efficiënt om te gaan met een hoog conflictgehalte. Breng in deze relatie een nieuw evenwicht en zo in heel je gezin!

bottom of page